+38(099)280-63-51  Директор Кучерявенко Вікторія Вікторівна
Сопроводительный Бланк
 1. /
 2. /
 3. Витамин Е - необходимый компонент рациона высокопродуктивных коров

Опубликовано: 03.02.2021

Ю.О. Ярьоменко, фахівець з якості кормів ТОВ «СмартБіоЛаб»,
С.В. Кулібаба, начальник управління лабораторних досліджень ТОВ «СмартБіоЛаб»


В основі сучасних систем годівлі великої рогатої худоби лежить інтегральний підхід щодо забезпечення потреби корів у основних елементах живлення, виходячи з оптимального їх співвідношення, з урахуванням метаболічної і продуктивної дії, витрат на основні функції: продукцію молока, ріст плода і приріст живої маси.

При складанні раціонів годівлі високопродуктивних корів спеціалісти приділяють більше уваги балансуванню раціонів за показниками поживної цінності, для чого направляють корми до спеціалізованих лабораторій, або ж, у гіршому випадку, користуються довідниковими даними, що, звичайно, не завжди відображає дійсну картину забезпечення організму тварин необхідними компонентами живлення. У більшості лабораторій України у кормах зазвичай визначають наступні показники: волога та суха речовина, зола, жир, протеїн, клітковина, кальцій, фосфор, розраховується обмінна енергія та кормові одиниці з урахуванням безазотистих екстрактивних речовин. Проте, враховуючи тенденцію переходу  ільськогосподарських підприємств з деталізованих вітчизняних норм годівлі на сучасні системи нормування годівлі великої рогатої худоби (наприклад NRC, ARC, INRA тощо) вище перерахованих показників поживної цінності корму недостатньо для складання раціонів. Лише у деяких лабораторіях, наприклад, таких, як ТОВ «СмартБіоЛаб», спеціалісти можуть провести аналіз додаткових показників корму, включаючи структурні та неструктурних вуглеводи: кислотно-детергенту (КДК) та нейтрально-детергентну клітковину (НДК), крохмаль, цукор; перетравний протеїн, концентрацію молочної, оцтової та масляної кислот тощо, які є більш інформативними, дозволяють розрахувати вміст обмінної енергії у раціонах за сучасними нормами NRC і відповідним чином скоригувати раціон корів за поживністю.

Слід зауважити, що реалізувати генетичний потенціал тварин для отримання високих надоїв молока неможливо без використання біологічно активних речовин – вітамінів та мікроелементів, особливо в умовах однотипної цілорічної годівлі. Ці речовини відіграють важливу роль у регуляції обміну речовин в організмі тварин, впливають на ріст і розвиток, підтримання високої продуктивності і відтворювальних функцій.

Територія України знаходиться у геохімічній провінції, в окремих зонах якої зустрічається дефіцит ессенціальних мікроелементів (таких як цинк, селен, кобальт, манган, купрум тощо) у ґрунтах, та відповідно, рослинні сировині, що використовуються в годівлі худоби. В свіжій зеленій масі рослин концентрація вітамінів та мікроелементів вища, ніж в сіні та консервованих кормах, тому у літній період утримання, якщо корови знаходяться на випасі, їх потреби у цих речовинах частково задовольняються за рахунок кормів. Але, ні для кого не секрет, що під час зберігання кормів, особливо консервованого силосу чи сінажу, вони обов’язково втрачають свою вітамінну цінність. Саме тому використання вітамінно-мінеральних добавок в раціонах корів, особливо високопродуктивних, є дуже бажаним для підтримання здоров’я тварин.

Особливу увагу хочеться приділити використанню вітаміну Е у годівлі ВРХ, який разом з вітамінами D і A вважають життєво необхідним для нормального функціонування організму корів. Вітамін Е бере участь в обміні білків, жирів, вуглеводів, окисно-відновних реакціях, що протікають у різних органах та тканинах організму тварин; являється оксидантом, так як захищає клітинні мембрани від негативних процесів окислення, діє як стабілізатор в обміні ненасичених жирних кислот, а також приймає безпосередню участь у підтримці імунних
та відтворювальних функцій корів.

Природним джерелом вітаміну Е для тварин є вегетативна частина рослинних кормів, які містять токофероли і токотриеноли, котрі знаходяться в основному у вигляді вільних спиртів. Вміст вітаміну Е у кормах залежить від виду рослин, сорту, стадії вегетації, технології заготівлі і строків зберігання. Вміст вітаміну Е у зелених кормах значно вищий, ніж у сіні та консервованих кормах – сінажі, силосі. Так, наприклад, вміст вітаміну Е у сіні та сінажі становить відповідно 17 і 20% від його рівня в зелених кормах. У силосі концентрація вітаміну Е вища, ніж у сіні, проте зменшується при недостатньому трамбуванні зеленої маси при силосуванні, що обумовлено посиленим окисненням наявного в ній токоферолу. Згодовування достатньої кількості високоякісного силосу попереджує м’язову дистрофію у великої рогатої худоби на відгодівлі, що досить часто спостерігається при згодовуванні тваринам раціону з високим вмістом зернових концентратів, котрі характеризуються відносно низьким вмістом вітаміну Е.

Рівень вітаміну Е в плазмі крові корів при згодовуванні їм раціону силосного типу вищий, ніж у випадку використання сінного, і становить 3,41 мкг/мл та 2,25 мкг/мл відповідно. Але, при заготівлі та зберіганні силосу, частина природних вітамінів руйнується, а деякі з них знаходяться у важкодоступній для тварин формі. Тому проблема вітамінного живлення в умовах інтенсивного ведення скотарства має вирішуватися комплексно – як за рахунок заготівлі вітамінних кормів, так і введення у раціон добавок – синтетичних вітамінних препаратів. Для балансування раціонів за вітамінами, необхідно враховувати їх вміст у кормах, потребу тварин різного віку та фізіологічного стану, а також норми добавок та способи введення вітамінів у комбікорми і раціони для тварин.

Аналізуючи існуючі системи оцінки потреб ВРХ у вітаміні Е слід відзначити, що, наприклад, у системі NRC (США, 2001) дані щодо потреб корів у токоферолі представлені відносно його додаткових кількостей у зв’язку з тим припущенням, що корови споживають консервовані фуражні (грубі) корми, того часу, як у попередніх виданнях (NRC, 1989) вони взагалі були відсутні, оскільки вважалося, що при наявності в раціоні доброякісного сіна, силосу і сінажу тварини забезпечуються цим вітаміном достатньою мірою.

Серед факторів, які впливають на додаткове забезпечення потреби корів (у першу чергу високопродуктивних) у вітаміні Е варто відзначити:

 • низький рівень селену в раціоні корів;
 • згодовування у вигляді добавок до раціону захищених рослинних олій або поліненасичених жирних кислот;
 • згодовування неякісних кормів, що давно зберігаються, особливо з високою концентрацією масляної і оцтової кислот;
 • перехід на зимове утримання, однотипову годівлю з високою часткою концентрованих кормів;
 • стадії тільності корів (особливо сухостійний період).

У той час, введення до раціонів корів додаткових кількостей токоферолу може забезпечити наступні позитивні зміни:

 • підвищення Е-вітамінного статусу телят;
 • попередження прогоркання молока та підвищення концентрації діацетилу, який створює приємний смаковий букет та аромат високоякісного молока.
 • підвищення антиоксидантного та імунного статусу організму корів;
 • зменшення випадків запалення вимені та маститів.

Проблема маститів у господарствах залишається актуальною й на даний час! Через мастити щороку вибраковуються значна частина дійного поголів’я корів. Запальні процеси, які протікають у молочній залозі, призводять до зміни хімічного складу молока, його фізичних, біологічних та технологічних властивостей. Вміст соматичних клітин у молоці є важливим діагностичним тестом захворювання корів на клінічні та субклінічні форми маститів. Крім того, цей показник законодавчо регламентований як у європейських країнах, так і на території України. У нашій державі вимоги щодо вмісту соматичних клітин у молоці регламентуються згідно з ДСТУ 3662-97 «Молоко коровье цельное. Требования при закупке» а з 2019 року – ще й Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України №118 від 12.03.2019 р. «Про затвердження вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів». За нормативними документами, вміст соматичних клітин у молоці екстра та вищого ґатунків має становити не більше 400 тис/см3, а в молоці першого ґатунку – не більше 600 тис/см3.

Слід зауважити, що не зважаючи на прийняті у більшості країн світу гранично допустимі показники кількості соматичних клітин від 80 тис/см3 до 500 тис/см3, ряд дослідників вважають, що вміст соматичних клітин у молоці менший за 100 тис/см3 характеризує нормальне функціонування секреторної тканини вимені.

Токоферол (вітамін Е) являється біологічним індуктором молочної залози, сприяє регенерації її секреторних клітин. Науковцями, за низкою міжнародних публікацій, встановлено закономірне зменшення кількості соматичних клітин (зі 196 до 84,5 тис/см3) у молоці корів, які отримували Е-вітамінний препарат із розрахунку 135% від норми, що відповідає вимогам міжнародного тесту (до 100 тис/см3), що підтверджує припущення щодо механізму дії вітаміну Е.

На сьогоднішній день значна частина молока, як сировини для виробництва молочних продуктів, за якісними показниками не задовольняє вимоги молокопереробних підприємств. У зв’язку з цим досить актуальним та перспективним завданням є розробка нових підходів у годівлі ВРХ, спрямованих на підвищення якості молока та збереження здоров’я поголів’я, одним із яких є використання вітаміну Е, що має широкий спектр біологічної дії.

ТОВ "СМАРТБІОЛАБ"
+38(099)280-63-51
+38(098)980-63-51
smartbiolab@ukr.net
http://smartbiolab.com.ua

Новости

Карта сайта

ООО "СмартБиоЛаб" ©