+38(099)280-63-51  Директор Кучерявенко Вікторія Вікторівна
Сопроводительный Бланк
  1. /
  2. /
  3. Мониторинг КСК и КМАФАнМ в молоке

Опубликовано: 03.02.2021

Моніторинг КМАФАнМ та КСК сирого молока

До основних показників контролювання якості та безпечності сирого молока корів, які нормуються законодавчими документами, відносять кількість соматичних клітин (КСК) та кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ). У фермерських господарствах країн ЄС, США, Канади широко використовують ці показники для оцінки стану маститу в стаді, управління якістю і безпечністю молока та умовами його виробництва (санітарно-гігієнічний контроль).

В Україні КСК і КМАФАнМ також приділяється значна увага, але дещо в іншому напрямі – для встановлення ґатунку молока та нормування ціни на молоко сире при закупівлі.

Відповідно Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 118 від 12.03.2019 р. «Про затвердження вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів» та ДСТУ 3662:2018 Молоко-сировина коров`яче. Технічні умови (діє з 01.01.2019 р.) молоко сире коров’яче, яке надходить від операторів ринку молока, має відповідати наступним критеріям: загальне бактеріальне обсіменіння молока (КМАФАнМ) за 30°C ≤ 100 000 КУО/мл, кількість соматичних клітин ≤ 400 000 клітин/мл.

Для забезпечення санітарно-гігієнічного контролю за станом здоров’я молочної залози тварин та якості дезінфекції доїльного обладнання у господарствах, Випробувальна лабораторія ТОВ «СмартБіоЛаб» пропонує проводити моніторингові мікробіологічні дослідження молока за показниками КСК і КМАФАнМ не рідше ніж 2 рази на місяць (відповідно до рекомендацій чинного законодавства Наказ № 118 від 12.03.2019 р.).

Новости

Карта сайта

ООО "СмартБиоЛаб" ©