+38(099)280-63-51  Директор Кучерявенко Вікторія Вікторівна
Сопроводительный Бланк
 1. /
 2. /
 3. Исследование биохимических показателей сыворотки крови

Опубликовано: 03.02.2021

В.В. Кучерявенко, к. в. н., директор ТОВ «СмартБіоЛаб»
С.В. Кулібаба, к. с.-г. н,  начальник управління лабораторних досліджень ТОВ «СмартБіоЛаб»


Дослідження біохімічних показників сироватки крові – невід’ємна складова комплексної оцінки аналізу стану здоров’я тварин.

Одним із основних компонентів загальної стратегії розвитку скотарства є комплексна оцінка стану здоров’я тварин, в першу чергу – великої рогатої худоби. Це питання набуває актуальності у зв’язку з підвищенням рівня продуктивності тварин, що нерозривно пов’язано з активізацією функціонування всіх систем та органів і може призвести до зниження рівня резистентності організму. Тому для попередження метаболічних порушень, які  негативно впливатимуть на продуктивність тварин, обов’язковим є аналіз компонентів основного раціону годівлі за фізико-хімічними, мікологічними і бактеріологічними дослідженнями кормів та балансування раціонів відповідно до загальноприйнятих норм з урахуванням рівня продуктивності, фази лактації, віку, породних особливостей тощо. Контроль фізіологічного стану здоров’я корів також має включати моніторинг захворювань (заразних і незаразних), оцінку ефективності проведених вакцинацій та ветеринарних процедур, а також аналіз клініко-біохімічних показників сироватки крові.

Проведення систематичних біохімічних досліджень крові тварин дозволяє своєчасно виявити та усунути різноманітні метаболічні порушення організму, викликані саме незбалансованістю раціону годівлі. Всім відомо, що жоден лікар не поставить точний діагноз своєму пацієнту та не призначить курс лікування доти, доки досконально не вивчить результати аналізу біохімічних показників сироватки крові хворого. Саме тому використання біохімічних методів аналізу крові для оцінки фізіологічного стану корів є невід’ємною складовою ветеринарного забезпечення функціонування будь-яких тваринницьких підприємств, що, звичайно, включає в себе також і питання контролю годівлі великої рогатої худоби.

Відбір матеріалу (зразків крові) для біохімічного дослідження завжди рекомендується проводити до ранкової годівлі тварин для правильної інтерпретації отриманих результатів.

З метою визначення загального фізіологічного стану тварин випробувальна лабораторія «СмартБіоЛаб» пропонує наступні методи аналізу біохімічних показників сироватки крові, які, доречі, є акредитованими відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005):

 • визначення концентрації глюкози – глюкозооксидазним методом;
 • загального білка – за біуретовою реакцією;
 • альбуміну – за реакцією з бромкрезоловим зеленим;
 • глобуліну – розрахунковим методом;
 • сечовини – уреазним методом;
 • загального холестерину – ферментативним методом з холестеринестеразою та холестериноксидазою;
 • загального кальцію – за реакцією з Арсеназо ІІІ;
 • неорганічного фосфору – за реакцією з молібдатом амонію;
 • калію – турбідиметричним методом;
 • магнію – за реакцією з ксилідиловим синім;
 • активності аспартат- та аланінамінотрансфераз – кінетичним методом (in vitro).

Крім перерахованих досліджень, які входять до сфери акредитації, лабораторія проводить визначення кислотної ємності крові, активності лужної фосфатази, загального та прямого білірубіну (за методом Ендрашика), креатиніну, мікроелементів, каротину, вітамінів А і Е тощо.

Лабораторія використовує як вітчизняні так і іноземні комерційні набори реагентів, якість яких підтверджується відповідними документами (сертифікат, паспорт якості). Дослідження проводяться на сучасному обладнанні – біохімічному аналізаторі.

За результатами проведених досліджень спеціалісти формують протокол дослідження, до якого вносять всю необхідну інформацію про зразок, отримані абсолютні значення досліджуваних показників та обов’язково вказують референтні значення, характерні для конкретного виду тварин. Також до кожного протоколу надається розширена або коротка інтерпретація отриманих результатів досліджень.

Завдяки ранній діагностиці незаразних метаболічних захворювань (які можуть клінічно не проявлятися певний проміжок часу), працівники господарств можуть правильно скорегувати раціон годівлі з метою усунення виявлених розладів.

Зупинимося детальніше на інтерпретації біохімічних показників сироватки крові корів, які найчастіше досліджуються в лабораторії, якщо їх абсолютні значення виходять за межі фізіологічної норми (референтних значень).

Референтні значення загального білка в сироватці крові корів знаходяться на рівні 60-85 г/л залежно від фізіологічного стану тварин (корови у період сухостою, новотільні, пік лактації тощо). Підвищення рівня загального білка, в першу чергу за рахунок глобулінової фракції, свідчить про запальні процеси в організмі тварин (діареї, токсикози, остеодистрофію, захворювання печінки та нирок тощо), спостерігається також у разі надлишку білка в раціоні годівлі тварин (при концентратному типі годівлі). Зниження концентрації загального білка в сироватці (гіпопротеїнемію) спостерігають за дефіциту білка в раціонах корів, у післяродовий період, крововтратах, аліментарній остеодистрофії, гіпокобальтозі, зниженні апетиту і засвоєння поживних речовин корму, що може бути викликано хронічними розладами шлунково-кишкового тракту, хворобами нирок та печінки (нефриті та нефрозі), туберкульозі тощо.

Концентрація альбумінів в сироватці крові корів у здорових тварин знаходиться на рівні 27-43 г/л (38-50%), глобулінів – на рівні 25-45 г/л (50-62%). Вищий за фізіологічну норму рівень альбумінів спостерігають при дегідратації організму (згущення крові внаслідок зневоднення) або внаслідок несвоєчасного відбору крові у тварин (після годівлі). Гіперглобулінемія (вищий за референтні значення рівень глобулінів виникає у випадку запальних процесів в організмі тварин (діареї, токсикозах, остеодистрофії, захворюванні печінки та нирок тощо).

Референтні значення сечовини в сироватці крові корів коливаються у межах 3,3-6,7 ммоль/л. Зниження концентрації сечовини в сироватці спостерігають за недостатньої кількості білка в раціоні тварин, порушені сечовиноутворювальної функції печінки, кетозі. В свою чергу, Уремію (підвищену концентрацію сечовини) спостерігають при захворюваннях нирок та сечовидільної системи, серцевій недостатності, надлишку білка в раціоні тварин, алкалозі тощо.

Референтні значення загального холестерину в сироватці крові корів коливаються у межах 2,3-6,6 ммоль/л. Підвищення концентрації холестерину в сироватці спостерігають при захворюванні печінки з порушенням процесів утворення жовчних кислот (гепатит) та жовчовиділення (холестаз), ліпоїдному нефрозі, нирковій недостатності, кетозі, гіпотиреозі, при споживанні тваринами надлишку вуглеводів і жирів тощо. Гіпохолестеринемія виникає за тривалої нестачі в раціоні жирів і вуглеводів, а також при гіпертиреозі та захворюваннях печінки.

Ферментативна активність аспартат- (АСТ) та аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові здорових тварин коливається у межах 48-100 од/л та 17-41 од/л відповідно. Підвищена ферментативна активність АСТ та АЛТ в сироватці крові може бути проявом запальних процесів в організм тварин, захворювання серця та печінки, травм скелетних м’язів (дистрофія), гепатиту, токсикозів тощо.

Референтні значення загального кальцію в сироватці крові корів знаходяться на рівні 1,98-3,12 ммоль/л. Збільшення концентрації Кальцію в сироватці крові буває при гіперфункції прищитоподібних залоз, гіпервітамінозі D, серцево-судинній недостатності, пухлинах тощо. Гіпокальціємію спостерігають при поганому засвоєнні Кальцію з кормів у шлунково-кишковому тракті, родовому парезі, нефритах, остеодистрофії тощо.

Референтні значення неорганічного фосфору в сироватці крові корів знаходяться на рівні 1,50-2,90 ммоль/л. Гіпофосфатемія може бути пов’язана з низьким вмістом фосфору в кормах основного раціону тварин (незбалансованим співвідношення Са:Р балансу), остеодистрофії чи захворюваннями сечостатевої системи, розладах шлунково-кишкового тракту тощо. Підвищений вміст неорганічного фосфору в сироватці крові тварин може бути проявом захворювання нирок, серцевої недостатності, токсикозу, кетозу, м’язового перенапруження тощо.

Концентрація магнію у здорових корів знаходиться на рівні 0,70-1,23 ммоль/л. Гіпомагніємія спостерігається при порушенні всмоктування магнію в кишечнику, гіпертиреозі, кетозі, ацидозі, хворобах печінки та нирок, пасовищній титанії, підвищується нервове збудження тварин. Підвищення рівня магнію в сироватці крові тварин може спостерігатись у випадку післяродової гіпокальціємії, гострій нирковій недостатності, зневодненні організму тощо.

Концентрація глюкози у здорових корів знаходиться на рівні 2,5-3,5 ммоль/л. Гіперглікемія у тварин спостерігається після споживання великої кількості вуглеводистих кормів, при дефіциті інсуліну, гострому панкреатиті, цукровому діабеті, гіперфункції надниркових залоз, тиреотоксикозі, хворобах ЦНС, важких ураженнях печінки, що призводять до порушення процесів глікогенолізу та глюконеогенезу. Гіпоглікемія спостерігається при дефіциті у раціоні легкоперетравних вуглеводів, голодуванні та анорексії, порушенні перетравлення та всмоктування, втраті глюкози з організму (хвороби нирок та печінки), кетозі тощо. 

Референтні значення калію в сироватці крові корів знаходяться на рівні 4,0-5,3 ммоль/л. Зменшення концентрації калію в сироватці спостерігається при зниженні надходження з кормами, втраті через шлунково-кишковий тракт, посиленій екскреції нирками, хвороби нирок, що характеризуються поліурією. Збільшення концентрації калію у сироватці є наслідком надмірного надходження калію з кормами, інфузії калієвмісних препаратів. Також спостерігається при гострій та хронічній нирковій недостатності, що супроводжується олігурією та анурією, гіпофункції надниркових залоз, а також за посиленого розпаду клітин (опіки, некроз, пухлини, перитоніт тощо).

Висновок. Використання у процедурах моніторингу здоров’я тварин біохімічних методів дослідження показників сироватки крові (клінічної біохімії), як невід’ємного елементу загальної стратегії ветеринарного забезпечення тваринницьких підприємств, дає змогу визначити як загальний фізіологічний стан організму, так і правильно скоригувати раціон годівлі для досягнення високої продуктивності корів.

 

Новости

Карта сайта

ООО "СмартБиоЛаб" ©